Úvodní stránka

Rekreační areál Třemešek


Rekreační areál Třemešek, mobil: +420 724 168 826

Objednávky:
724 168 826

Výlety do okolí

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády jsou vodopády v údolí na horním toku říčky Huntavy, asi 1,5 km od vsi Rešov, největší v Nízkém Jeseníku. Říčka zde prochází hlubokým, úzkým kaňonem přes několik vodopádů a kaskád.

Území je chráněno jako národní přírodní památka od roku 1966, má rozlohu 71,6 ha. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami. Velký přírodovědecký význam mají mechová společenstva stinných skal, vlhkých balvanů a padlých kamenů.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je přečerpávací vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku v katastrálním území Rejhotice obce Loučná nad Desnou, uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 x 325 MW.

PVE Dlouhé stráně disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7 m. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m. Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m.

Ruční papírna a muzeum papíru Velké Losiny

Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena Janem mladším ze Žerotína, který vrchnostenskou papírnou rozšířil hospodářské podniky svého panství. První archivní zmínkou o papírně je smlouva z 25. března 1596. V současné době patří ruční papírna ve Velkých Losinách mezi nejstarší provozované ruční papírny v Evropě pracující na komerční bázi.

Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny patří k nejvýznamnějším renesančním památkám na severní Moravě. Roku 1496 získal Losiny zástavou od krále Vladislava II. Jagelonského Jan ze Žerotína, příslušník starého moravského rodu Žerotínů. Zámek Velké Losiny stojí na místě bývalé tvrze, ale písemné zmínky z té doby nejsou k dispozici.

Po dlouho dobu byl zámek ve Velkých Losinách stranou zájmu pánů ze Žerotína. Obrat nastal roku 1562, kdy se město Šumperk – tehdejší sídlo Žerotínů - vykoupilo z poddanství. Jako nové, reprezentativní, sídlo rodu si zvolil Jan starší ze Žerotína právě zámek v nedalekých Velkých Losinách.

Hrad Rabštejn

Hrad Rabštejn leží v Hraběšické hornatině, na svahu horského hřbetu svažujícího se do údolí říčky Oskavy. Je jedním z nejvýše položených moravských hradů (802 m). Hrad byl založený v 2. polovině 13. století a koncem 17. století byl hrad opuštěn. Z původního předhradí a vlastního hradu se dnes zachovaly jen nepatrné zbytky hradeb, brány, část základového zdiva paláce a patrná je upravená plocha nádvoří. Dominantou zříceniny jsou dvě skalní hradby 25 a 35 m vysoké.